Fundacja „Razem Lepiej” zbiera w całej Polsce podpisy pod projektem nowelizacji Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie.

– Ofiary przemocy są także ofiarami polskiego prawa – stwierdza Marek Szambelan, prezes fundacji. Według organizacji, obecna wersja ustawy nie gwarantuje poszkodowanym pełnej ochrony: – Teraz prawo nie zezwala na eksmisję sprawcy przemocy. Osoby pokrzywdzone muszą z nim mieszkać pod jednym dachem. Chcemy to zmienić.

Nowelizacja przewiduje możliwość natychmiastowej eksmisji sprawcy, jeśli policja wezwana do interwencji stwierdzi, że ofiarom w dalszym ciągu grozi niebezpieczeństwo. – Wtedy sprawca przemocy dostaje zakaz zbliżania się do mieszkania na okres 14 dni. Jego rodzina pozostaje w domu, a delikwent musi się tułać po różnych placówkach. Obecnie według prawa, winowajca musi dostać lokal zastępczy, inaczej nie można go zmusić do wyprowadzki. Taka sytuacja jest absurdalna – stwierdza Marek Szambelan.

Projekt nowelizacji przewiduje także rozdział majątkowy, w momencie, gdy zostanie wydany nakaz eksmisji. Ma to zapobiec spłacaniu przez ofiary długów, które zaciągnął sprawca. Takie sytuacje zdążają się, gdy zmuszona do wyprowadzki matka z dzieckiem, po pewnym czasie wraca do zadłużonego przez winowajcę mieszkania.

Wczoraj w Galerii Orkana fundacja „Razem Lepiej” zbierała podpisy pod projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Lublinianie chętnie uczestniczyli w akcji. Do godz. 17. udało się zebrać blisko tysiąc podpisów.

Aby projekt nowelizacji mógł zostać rozpatrzony przez prezydium sejmu, fundacja musi zebrać 100 tys. podpisów do 13 stycznia przyszłego roku. Tymczasem dotąd udało się zebrać dopiero 50 tys.

– Oprócz akcji organizowanych w różnych miastach Polski, można wejść na naszą stronę www.razemlepiej.pl, wydrukować formularz, wypełnić i wysłać go do nas – informuje Marek Szambelan.


źródło: Gazeta Wyborcza

© Fundacja Razem Lepiej
Obserwuj nas: