Szanowni Państwo.

W imieniu Fundacji „Razem Lepiej” i naszego partnera Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych uprzejmie zapraszamy Państwa na spotkanie robocze, dotyczące nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które odbędzie się 18 czerwca 2008 roku, od godz. 10:00 do 14:00.

Od wielu lat, mimo licznych obietnic programowych poszczególnych rządów, rodzime prawo, z obowiązującą obecnie Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, nie chroni w wystarczający sposób ofiar przemocy domowej, a w szczególności tych najbardziej bezbronnych, dzieci.

Wyniki badań oraz nagłaśniane ostatnio przez media ludzkie dramaty są przerażające. W związku z powyższym razem z innymi organizacjami pozarządowymi, pragniemy usiąść przy wspólnym stole i opracować obywatelski projekt ustawy, który skutecznie przeciwstawi się narastającej fali przemocy w rodzinie. Od wielu miesięcy prowadziliśmy konsultacje społeczne, które pozwoliły nam stworzyć katalog zmian, jakie naszym zdaniem powinny znaleźć się w znowelizowanej ustawie. Zapraszamy Państwa przedstawicieli do aktywnego uczestnictwa we wspólnej pracy na rzecz nowelizacji obowiązującego prawodawstwa oraz przedstawienia swoich propozycji zmian do ustawy. Po zakończeniu obrad, w tym samym dniu (18 czerwca br.), ok. godz. 14:00, planujemy konferencję prasową.

Miejsce spotkania:

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Dobra 56/66, sala 256.

Licząc na Państwa aktywność i wolę ograniczenia zjawiska patologii w postaci przemocy w rodzinie,

pozostajemy z szacunkiem

Marek Szambelan – Prezes Fundacji „Razem Lepiej”

Anna Samusionek – Wiceprezes Fundacji „Razem Lepiej”

Prosimy o uczestników o zgłaszanie swojej obecności na adres e-mail:

bądź telefonicznie 0 501 393 814

© Fundacja Razem Lepiej
Obserwuj nas: