Fundacja „Razem Lepiej” przedstawia Państwu projekt nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego, który zamierza wnieść do Sejmu jako projekt obywatelski.

Podczas naszej statutowej działalności wielokrotnie stykaliśmy się z problemem toczenia procesów przez byłych już małżonków o podział majątku wspólnego oraz o sprawowanie opieki nad małoletnimi dziećmi. W czasie trwania takiego wieloletniego procesu zdarza się, że jedna ze stron korzysta ze wspólnego małżeńskiego dorobku i wyzbywa się go, a druga cierpi biedę. Co najsmutniejsze, dzieci małżonków są często kartą przetargową w rozgrywkach jednego rodzica z drugim. Ciągłe spory między rodzicami stają się tragedią dla ich dzieci. Wprowadzenie do prawa naszych propozycji spowoduje, że rozwodzącym się małżonkom opłaci się uzgadniać sporne sprawy poza salą rozpraw. Wyrok rozwodowy rozwiąże zaś wszelkie łączące ich więzy.

W naszym projekcie proponujemy między innymi, aby małżonek, któremu status materialny pogorszy się w wyniku rozwodu, a który nie zostanie orzeknięty głównym winnym rozkładu małżeństwa, obligatoryjnie otrzymywał alimenty od winnego małżonka do czasu, aż jego status materialny ulegnie poprawie do stanu sprzed rozwodu.

Kolejną proponowaną przez nas zmianą jest wprowadzenie kodeksowego zakazu pozbawiania i ograniczania praw rodzicielskich dla tych rodziców, którzy dobrze wypełniają obowiązki rodzicielskie, a jedynie z uwagi na problemy finansowe nie są w stanie zapewnić odpowiednich warunków bytowych swojemu potomstwu. Jesteśmy za tym, by takim rodzinom została udzielona pomoc materialna zamiast odbierania im dzieci i przekazywania ich rodzinom zastępczym. Ten zapis proponowaliśmy już w 2007 roku w naszym projekcie nowelizacji ustawy o zapobieganiu przemocy w rodzinie.


PROJEKT USTAWY

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

LISTA POPARCIA

© Fundacja Razem Lepiej
Obserwuj nas: