Apel o podpisy oraz o promowanie akcji zbierania podpisów poparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Wyrok rozwodowy, jest dla wielu byłych już przecież małżonków, początkiem bardzo bolesnych sądowych sporów o podział ich wspólnego majątku oraz o sprawowanie opieki nad ich małoletnimi dziećmi. Podczas takiego, najczęściej wieloletniego procesu, jedna ze stron swobodnie korzysta ze wspólnego małżeńskiego dorobku, często przenosząc go na swojego nowego partnera, druga natomiast cierpi biedę. Co najsmutniejsze, wspólne dzieci są w tych procesach kartą przetargową w rozgrywkach jednego rodzica z drugim. Ciągłe spory między rodzicami stają się z kolei, tragedią dla ich dzieci.

Wprowadzenie do prawa naszych propozycji spowoduje, że rozwodzącym się małżonkom opłaci się uzgadniać sporne sprawy poza salą rozpraw zaś wyrok rozwodowy faktycznie rozwiąże wszelkie łączące ich więzy.

Prosimy o wydrukowanie listy poparcia, podpisanie jej wspólnie z rodziną i znajomymi oraz przesłanie wypełnionej listy na adres naszej fundacji.

Fundacja „Razem Lepiej”
ul. Jana Pawła II 17c
05-077 Warszawa

Poniżej można pobrać USTAWĘ, GŁÓWNE ZAŁOŻENIA i LISTĘ POPARCIA (pliki w formacie PDF)


Projekt ustawy    Główne założenia    Lista poparcia    Ulotka

© Fundacja Razem Lepiej
Obserwuj nas: