Fundacja „Razem Lepiej” Oddział Łódzki zaprasza do skorzystania z dyżuru telefonicznego w dniach  23 – 28 lutego 2017 roku w godzinach od 10:00 do 13:00; telefon dyżurny: 690 514 208.

W trakcie dyżuru będą przyjmowane informacje od osób poszkodowanych przemocą w rodzinie.

Rodzaje przemocy:

  • Fizyczna – naruszanie nietykalności fizycznej
  • Psychiczna – naruszenie godności osobistej
  • Seksualna – naruszenie intymności
  • Ekonomiczna – naruszenie własności
  • Zaniedbanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich

Mogą również dzwonić osoby spoza regionu łódzkiego – informacje z dyżurów telefonicznych zostaną przekazane do właściwych oddziałów Fundacji „Razem Lepiej”.

Osoby, które skorzystają z dyżuru telefonicznego zostaną objęto pomocą (nie dotyczy pomocy finansowej).

Telefon dyżurny: 690 514 208

W dniach  23 – 28 lutego 2015 roku w godzinach od 10:00 do 13:00.

Kontakt z fundacją za pomocą poczty elektronicznej: lodz@razemlepiej.pl

© Fundacja Razem Lepiej
Obserwuj nas: