Na portalu „Twoje Wiadomości” ukazał się artykuł poświęcony naszej fundacji, a także akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy. Poniżej zamieszczamy niniejszy artykuł i zachęcamy do czytania.

Bardzo często słyszymy wypowiedzi przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, że dobro dzieci jest rzeczą najważniejszą, a ofiary przemocy fizycznej, psychicznej czy też finansowej są przez polskie prawo chronione. Jednak w konfrontacji z brutalną rzeczywistością okazuje się, że te prawne sformułowania brzmią jak slogany.

Dla tego grupa ludzi powołała do życia Fundację „Razem Lepiej”.

Społecznicy Fundacji „Razem Lepiej”, z doświadczenia wiedzą, że droga uwolnienia się od problemu przemocy w rodzinie jest bardzo skomplikowana, starają się nie tylko szybko reagować na sprawców przemocy, ale również znajdować długoterminowe rozwiązania. Fundacja „Razem Lepiej” powstała w kwietniu 2008 roku w Warszawie przez ten okres zdobyli doświadczenie ale również bardzo dobrze pomagają w rozwiązaniu problemów przemocy w rodzinie. Niemal wszystkie sprawy prowadzone przez fundację są uwieńczone sukcesem, a dzieje się to za sprawą znakomitego prawnika Bogdana Bednarka, który nie szczędził sił i czasu aby pomagać ofiarom przemocy w rodzinie. Bogdan Bednarek przez całe życie zawsze stawał po stronie krzywdzonych i słabszych, zawsze mówił też w oczy to co myśli.

Fundatorem i prezesem fundacji jest Marek Szambelan wiceprezesi fundacji to Anna Samusionek i Jarosław Szambelan. Fundacja w swoich szeregach zgromadziła najlepszych profesjonalistów.

Zapraszam do zapoznania się z władzami fundacji, kliknij na link: Władze Fundacji

Fundacja „Razem Lepiej” obecnie zajmuje się projekt nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego, który zamierza wnieść do Sejmu jako projekt obywatelski.

Działacze podczas statutowej działalności wielokrotnie stykali się z problemem toczenia procesów przez byłych już małżonków o podział majątku wspólnego oraz o sprawowanie opieki nad małoletnimi dziećmi. W czasie trwania takiego wieloletniego procesu zdarza się, że jedna ze stron korzysta ze wspólnego małżeńskiego dorobku i wyzbywa się go, a druga cierpi biedę. Co najsmutniejsze, dzieci małżonków sączęsto kartą przetargową w rozgrywkach jednego rodzica z drugim. Ciągłe spory między rodzicami stają się tragedią dla ich dzieci. Wprowadzenie do prawa propozycji fundacji spowoduje, że rozwodzącym się małżonkom opłaci się uzgadniać sporne sprawy poza salą rozpraw. Wyrok rozwodowy rozwiąże zaś wszelkie łączące ich więzy.

Proponują w swoim projekcie między innymi, aby małżonek, któremu status materialny pogorszy się w wyniku rozwodu, a który nie zostanie uznany głównym winnym rozkładu małżeństwa, obligatoryjnie otrzymywał alimenty od winnego małżonka do czasu, aż jego status materialny ulegnie poprawie do stanu sprzed rozwodu.

Kolejną proponowaną przez nas zmianą jest wprowadzenie kodeksowego zakazu pozbawiania i ograniczania praw rodzicielskich dla tych rodziców, którzy dobrze wypełniają obowiązki rodzicielskie, a jedynie z uwagi na problemy finansowe nie są wstanie zapewnić odpowiednich warunków bytowych swojemu potomstwu. Jesteśmy za tym, by takim rodzinom została udzielona pomoc materialna zamiast odbierania im dzieci i przekazywania ich rodzinom zastępczym. Ten zapis proponowali już w 2007 roku w projekcie nowelizacji ustawy o zapobieganiu przemocy w rodzinie.

Autor: Dariusz Marek Gierej


źródło: Twoje Wiadomości

© Fundacja Razem Lepiej
Obserwuj nas: