Pomocną dłoń wyciągać do ludzi, życzliwości słowem dawać nadzieję…, bo „Razem Lepiej”, bo razem łatwiej zmieniać świat… 28.03.2015 r. słowami wdzięczności rozbrzmiewała sala Hotelu Radisson blu Sobieski.

W kilku ciepłych słowach rozpoczął prowadzący galę Daniel Wieleba przedstawił Fundację i jej główne założenia: „…osoby otrzymujące wsparcie od fundacji wielokrotnie odzyskują umiejętność kierowania własnym życiem i tym samym odzyskują promyk nadziei i wiary w lepsze jutro…”

Wszystkich przybyłych gości powitał Prezes Fundacji Marek Szambelan. Dziękując za przybycie wyraził swoją radość i wdzięczność za okazywane dobro i życzliwość, na którą zawsze może liczyć podejmując rozliczne działania fundacji.

Kolejna edycja konkursu „Przyjaciel Rodziny” została rozstrzygnięta.

Kapituła po wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń uhonorowała tych, którzy w szczególny sposób wspierają rodzinę.

Siedem kategorii i siedmioro NIEZWYCZAJNYCH

Dziś, gdy trudno o kolejny dzień, gdy wielu mówi wszystko bez sensu. Ci ludzie pokazują swoim życiem jak ważna jest rodzina. Pierwsze trzy kategorie są uhonorowaniem ludzi, którzy każdego dnia podejmują zwyczajną i odpowiedzialną troskę o rodzinę, o jej dobro i szczęście, o poczucie bezpieczeństwa dla dzieci.

Wielodzietna rodzina:
Wyróżnienie otrzymali: Beata Lazurek i Robert Zdunek oraz Lidia i Dariusz Kudłaszykowie
Nagrodę otrzymali: Marta Nowaczyk i Sławomir Paluchnowski

Matka samotnie wychowująca dzieci:
Wyróżnione: Katarzyna Górzna i Irena Babul
Nagrodzona: Anna Roszczyk

Ojciec samotnie wychowujący dzieci:
Wyróżniony: Zbigniew Pogorzelski
Nagrodzony: Jacek Młynarczyk

Kolejna kategoria to Fundacja/ Stowarzyszenie wspierające rodzinę:
Wyróżnione: Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” i Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych „Wawrzynek”
Nagrodę otrzymało Żoliborskie Stowarzyszenie „Dom-Rodzina-Człowiek”

Mówić o ludzkich problemach czasem bywa trudne, trudniejszym jest gdy nie można pozostać tylko na słowach. Dużym wsparciem dla rodzin doświadczających wielu przeciwności losu są media. To one stają się głosem wołającym w imieniu tych, którzy często już nie mają sił wołać.
W kategorii Przekaz medialny wyróżnienie otrzymały programy: TTV „Blisko ludzi” i TVP Lublin „Zdarzenia”
Nagroda główna: TVP INFO „Twoja sprawa”

Miarą wielkości człowieka jest to, na ile potrafi dzielić się z innymi. Słowa te skierować można do ludzi, którzy nominowali zostali w kategorii Sponsor/ Ofiarodawca.
Wyróżnienie przyznane zostało: Piotrowi Tymochowiczowi i Firmie Sarantis Polska S.A
Nagrodzona Agnieszka Nowakowska

Zauważyć człowieka wśród codziennych swoich spraw. Podać pomocną dłoń, tak zwyczajnie w geście troski i wsparcia. Ostatnia kategoria to Osoba publiczna.
Wyróżnieni: Krystyna Krzekotowska i Adrianna Jara
Nagrodzony: Rafał Wasik

Nagrodzonym i wyróżnionym medale wręczali: Alicja Węgorzewska, Robert Damski, Krzysztof Cezary Buszman, Marek Szambelan, Albert Sosnowski i Marian Lichtman.

Jak każdego roku galę Fundacji „Razem Lepiej” uświetnili znani i lubiani wykonawcy. Zabrzmiało wiele pięknych utworów muzycznych, zasłuchać można było się w głębię poezji i podziwiać taniec. Najmłodsi wykonawcy to Natalia Wawrzyńczyk i Mateusz Małek.

Zaszczytem i radością było goszczenie artystów znanych na scenach naszego kraju, a także daleko po za jego granicami. Siłą i pięknem głosu zachwyciły Panie Alicja Węgorzewska i Anna Maria Adamiak, na chwilę przeniosły gości na operowe sceny. Utwór solowy na skrzypce wykonał Bogdan Kierejsza. Michał Ostrowski, Marian Lichtman podbili serca wokalem. Dużo radości wszystkim gościom sprawił występ Dzianiego ubogacony pięknym cygańskim tańcem. Swoimi występami zaszczycili także Bogdan Hołownia, Robert Murakowski, Piotr Rodowicz, Magdalena Gołębiewska. Nie mogło zabraknąć hymnu fundacji, który wykonał zespół G.A.T.E.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyli ludzie, którzy nigdy nie odmawiają pomocy, zawsze ofiarują swój czas i umiejętności. Zawsze wspierają i nigdy nie oczekują nic w zamian.

Złotym medalem za zasługi dla Fundacji „Razem Lepiej” uhonorowani zostali: Bogdan Bednarek i Adam Nowakowski.

Srebrny medal otrzymali: Baron Hans Adrian Kleiner de Grasse oraz Robert Damski

Na ręce Prezesa Fundacji Marka Szambelana, Baron Hans Adrian Kleiner de Grasse wręczył statuetkę. Stanowi ona podziękowanie, a także jest wyrazem docenienia wszystkiego, co robi fundacja na rzecz drugiego człowieka. Piękna jest wymowa statuetki, …ludzie w połowie drogi, drogi w górę…drogi, którą pokonują razem, bo…”Razem Lepiej”….bo razem łatwiej, pewniej i bezpieczniej…razem, bo nikt nie może pozostać sam, ….razem, bo nikt nie żyje tylko dla siebie…

Podczas uroczystości Baron Hans Adrian Kleiner de Grasse uhonorował Annę Marię Adamiak za zasługi na rzecz Światowego Dnia Rycerza /Białego Sokoła/.

Fundacja działa na terenie całej Polski. W wielu miejscach ma swoich dyrektorów. Prezes podziękował tym, którzy w ostatnim czasie najbardziej zaangażowali się w pracę na rzecz innych. Podziękowania otrzymali: Małgorzata Grzegorczyk, Iwona Kleiber, Agnieszka Wiechnik, Dariusz Gierej, Roland Szczepaniak, Leszek Szambelan i Katarzyna Maciejewska

Na zakończenie Prezes Fundacji „Razem Lepiej” Marek Szambelan raz jeszcze pogratulował wszystkim zwycięzcom oraz podziękował wszystkim, którzy znaleźli czas i zaszczycili fundację swoim przybyciem na galę.

© Fundacja Razem Lepiej
Obserwuj nas: