Fundacja „Razem Lepiej”, zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie organizowanej przez nas corocznej akcji Dzień Dobrego Głoda. Dnia 15.03.2014 r. rozpoczęliśmy zbiórkę publiczną opartą na serwisie SMS 72510 – treść POMOC, której podstawowym celem jest zebranie pieniędzy na pomoc głodującym w Polsce dzieciom. Nasza akcja ma również uświadomić społeczeństwu skalę zjawiska głodu w naszym kraju oraz rozbudzić wrażliwość społeczną na ten problem.

Pragniemy by nasza akcja stała się lekcją empatii i przeciwdziałania znieczulicy.Akcję planujemy zakończyć charytatywnym koncertem w ostatnia niedzielą listopada 2014 r.

Prosimy o wysłanie sms na nr 72510 o treści POMOC.

Niech gest naszego serca nie będzie luksusem, lecz chlebem powszednim.

Przychody ze zbiórki będę przeznaczone w pierwszej kolejności na pomoc najuboższym dzieciom w tym zakup żywności i środków higienicznych, opłacanie gotowych posiłków dla osób znajdujących się z trudnej sytuacji bytowej; chcemy też wspomóc biedne rodziny wielodzietne oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci, którym pomoc ze strony instytucji pomocy społecznej nie wystarcza.

Nasza wspólna inicjatywa:

W związku z ogromnym problem ubóstwa i GŁODU zwłaszcza wśród tych najmłodszych w naszym kraju zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszej akcji, przez jak najszersze rozpropagowanie jej. Niech jak najwięcej głodujących dzieci doświadczy hojności naszego społeczeństwa.

16 % polskich rodzin żyje poniżej granicy ubóstwa.

W biedzie żyje co trzecie dziecko.

W skrajnym ubóstwie żyje co dziesiąte dziecko.

…to alarmujące dane o zasięgu ubóstwa, a tym samym GŁODU, w Polsce.

Poniżej granicy ubóstwa żyją głównie rodziny wielodzietne, dlatego nasza Fundacja szczególną opieką otacza właśnie dzieci z takich rodzin, prowadząc akcję dożywiania najuboższych. Zwłaszcza dobro dzieci jest dla nas tak ważne, ponieważ głód w dzieciństwie przekłada się na ich problemy ze zdrowiem psychofizycznym i ich dalszy rozwój. Przewlekły głód w dzieciństwie negatywnie wpływa na całe dorosłe życie człowieka.

Wyciągnijmy swoją pomocną dłoń, otwórzmy swoje serca na dzieci żyjące w ubóstwie, borykające się z problemem GŁODU. To co dla nas jest skromnym posiłkiem – dla dziecka z ubogiej rodziny często jest wielkim luksusem. A każde 2 zł z wysłanego SMS 72510 o treści POMOC to wykupiony przez naszą fundację posiłek dla głodnego dziecka, skromny posiłek, ale zawsze już jakaś pomoc .

Dlatego liczymy na Państwa osobiste zaangażowanie, mając nadzieję, że powyższa inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem i wsparciem. Prosimy o nagłośnienie akcji DNIA DOBREGO GŁODA i zmobilizowanie do pomocy przyjaciół, znajomych, firmy i instytucje z Państwa otoczenia.

Chcemy, aby zebrane środki trafiły do najuboższych rodzin, gdzie z potwierdzonych, ważnych powodów rodzice nie mogą podjąć pracy, a pomoc społeczna odmawia godziwego wsparcia.

Wszystkie zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na pomoc najuboższym polskim dzieciom, w pierwszej kolejności wielodzietnym rodzinom.

Fundacja „Razem Lepiej” cieszy się zaufaniem społecznym, ale wciąż brakuje darczyńców, którzy wspieraliby nas w misji dożywiania najuboższych.

O przebiegu całej akcji będziemy informować na stronie www.ddg.net.pl

Szczegóły naszej działalności znajdą Państwo na stronie www.razemlepiej.pl

Za dobre serce, za życzliwość dziękujemy.

© Fundacja Razem Lepiej
Obserwuj nas: