23.04.2015 r. na prośbę wielu osób zwracających się o pomoc do fundacji zgromadziliśmy się przed Sejmem razem ze stowarzyszeniem Dom-Rodzina-Człowiek, by wspólnym głosem zamanifestować sprzeciw wobec zabierania dzieci rodzicom. Coraz częściej zdarza się, że dzieci są zabierane od biologicznych rodziców i umieszczane w domach dziecka lub rodzinach zastępczych. Powodem takich działań często bywają niskie dochody rodziców. Nie szuka się wówczas rozwiązania jak pomóc rodzinie.

Podczas protestu został odczytany apel skierowany do rządzących i złożony w biurze podawczym Sejmu. Mamy nadzieję, że głos setek wołających ludzi, a przede wszystkim dzieci zostanie usłyszanych przez tych, którym w zaufaniu powierzyliśmy troskę o polską rodzinę.

W czasie protestu trwały obrady Sejmu, posłanki PiS Józefina Hrynkiewicz, Jolanta Szczypińska i Barbara Bartuś zaszczyciły nas swoją obecnością. Panie posłanki były do dyspozycji osób poszkodowanych, z uwagą wsłuchiwały się w ludzkie problemy.

Obok nas w pewnym momencie przechodziła grupa dzieci, które z zainteresowaniem czytały i komentowały „my też jesteśmy przeciw przemocy”, „ja też nie chcę, by ktoś krzywdził moją rodzinę”, „przemoc to jest zło”.

© Fundacja Razem Lepiej
Obserwuj nas: