Jeśli jesteś świadkiem przemocy lub podejrzewasz długotrwałe znęcanie się nad dzieckiem – zareaguj. To na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za słabszych, których modlitwy nie zostają wysłuchane.

  • Zadzwoń na policję, gdy pomoc potrzebna jest doraźnie.
  • Skontaktuj się z naszą Fundacją pod wybranym numerem: (0-22) 225 26 25 lub +48 531 356 777.

Fundacja Razem Lepiej posiada niezbędną infrastrukturę, która pozwala jej pracownikom nie tylko na szybką interwencję w celu powstrzymania przemocy, lecz również zaplecze, umożliwiające działania długoterminowe, które mają wspomóc ofiary:

  • pomoc psychologów
  • pomoc prawną
  • wsparcie finansowe
  • świetlice społeczne
  • wykwalifikowanych pracowników terenowych
  • lokale zastępcze

 Agresywnych rodziców można powstrzymać. Zróbmy to razem i dajmy dzieciom szansę na dzieciństwo bez przemocy.


SPOTY RADIOWE

portfolio1
portfolio1