Na portalu „Twoje Wiadomości” ukazał się artykuł poświęcony naszej fundacji, a także akcji zbierania podpisów…

Apel o podpisy oraz o promowanie akcji zbierania podpisów poparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Wyrok rozwodowy, jest…

Fundacja „Razem Lepiej” przedstawia Państwu projekt nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego,…

Stanowisko Fundacji Razem Lepiej w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie W…

W styczniu b.r. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zwrócił się do wszystkich Przewodniczących Klubów i Kół Parlamentarnych,…

Jeszcze, przez co najmniej dwa miesiące będzie trwała akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy…