Dzisiaj w Sali Konferencyjnej Akademii Podlaskiej w Siedlcach odbyła się konferencja pt. „Przemoc a uzależnienie” zorganizowana przez Oddział Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT Z U” oraz Komendę Miejską Policji w Siedlcach.

Konferencja ta poświęcona została bardzo ważnemu problemowi społecznemu jakim jest przemoc oraz związanymi z nią uzależnieniami. Udział w niej wzięło ponad 100 osób z różnych środowisk na co dzień zajmujących się tą problematyką.

Tematyka konferencji odnosiła się bezpośrednio do codziennej służby policjantów Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Albowiem, to policjanci najczęściej interweniują pierwsi wobec wszelkiego rodzaju zdarzeń kryminalnych oraz patologii związanych z przemocą i uzależnieniem. W znacznym stopniu to funkcjonariusze, są odpowiedzialni za poziom poczucia bezpieczeństwa osobistego mieszkańców danego terenu. W związku z powyższym w przeprowadzonej konferencji, wzięli udział min. dzielnicowi oraz przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Komendy, których codzienna służba dotyka bezpośrednio problemów związanych z przemocą i uzależnieniem. Nieodzownym elementem przedmiotowej konferencji był zaplanowany cykl wykładów dotyczących szerokiego spektrum problemów dotykających uzależnione rodziny, zapoznanie z charakterystyką ofiar i sprawców oraz poznanie procedur skutecznego radzenia sobie z problemami. Szeroki wachlarz doświadczeń dotyczący obranej tematyki przedstawili wykładowcy tj.: psycholog, terapeuta – Renata Kępka, kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy – Renata Durda, prezes Fundacji Razem Lepiej – Marek Szambelan, psychoterapeuta – Danuta Bałkowiec, Naczelnik wydziału Prewencji KMP w Siedlcach – asp. szt. Janusz Czapski, Prezes Zarządu Towarzystwa „Powrót z U” – Marianna Podniesińska.

Konferencję swą obecnością uświetnili:
– aktorka i vice prezes Fundacji Razem Lepiej – pani Anna Samusionek,
– I Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Rafał Batkowski,
– Naczelnik Wydziału Prewencji KWP z/s w Radomiu podinsp. Tomasz Cybulski.
Patronat Honorowy nad imprezą objął nadkom. dr Marek Fałdowski Komendant Miejski Policji w Siedlcach.

Konferencja "Przemoc a uzależnienie" Konferencja "Przemoc a uzależnienie" Konferencja "Przemoc a uzależnienie" Konferencja "Przemoc a uzależnienie"


źródło: Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji

© Fundacja Razem Lepiej
Obserwuj nas: