W styczniu b.r. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zwrócił się do wszystkich Przewodniczących Klubów i Kół Parlamentarnych, z propozycją przekazania posłom naszego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w celu złożenia tego projektu jako poselskiej inicjatywy ustawodawczej.

Wystarczy podpis 15 posłów pod projektem, by projekt mógł trafić pod obrady Sejmu Rzeczypospolitej.

Każda z opcji politycznych deklaruje poparcie dla ofiar przemocy i poparcie inicjatyw podnoszących bezpieczeństwo słabszych. My dalej zbieramy podpisy pod naszym projektem, uparcie dążąc do zebrania wymaganych przez Konstytucję 100.000 podpisów poparcia.

Chcemy jednak, by nasz projekt trafił pod obrady Sejmu jak najszybciej. Każdy dzień straty, to niepotrzebne cierpienia, upokorzenia i płacz tysięcy bezsilnych ofiar. Dlatego właśnie zwróciliśmy się o pomoc do wszystkich posłów – by nie mówili o pomocy, tylko ją skutecznie zapewnili. Mamy nadzieję, że nasza propozycja uzyska akceptację posłów niezależnie od ich przekonań politycznych.

© Fundacja Razem Lepiej
Obserwuj nas: