Pomocną dłoń wyciągać do ludzi, życzliwości słowem dawać nadzieję…, bo „Razem Lepiej”, bo razem łatwiej zmieniać świat… 16.04.2016 r. słowami wdzięczności rozbrzmiewała sala Restauracji ANTRAKT.

W kilku ciepłych słowach rozpoczęli prowadzący galę Daniel Wieleba oraz Zofia Czernicka, przedstawili Fundację i jej główne założenia: „…osoby otrzymujące wsparcie od fundacji wielokrotnie odzyskują umiejętność kierowania własnym życiem i tym samym odzyskują promyk nadziei i wiary w lepsze jutro…”

Wszystkich przybyłych gości powitał Fundator Fundacji Marek Szambelan. Dziękując za przybycie wyraził swoją radość i wdzięczność za okazywane dobro i życzliwość, na którą zawsze może liczyć podejmując rozliczne działania fundacji.

Kolejna edycja konkursu „Przyjaciel Rodziny” została rozstrzygnięta.

Kapituła po wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń uhonorowała tych, którzy w szczególny sposób wspierają rodzinę.

Siedem kategorii i siedmioro NIEZWYCZAJNYCH.

Dziś, gdy trudno o kolejny dzień, gdy wielu mówi wszystko bez sensu. Ci ludzie pokazują swoim życiem jak ważna jest rodzina. Pierwsze trzy kategorie są uhonorowaniem ludzi, którzy każdego dnia podejmują zwyczajną i odpowiedzialną troskę o rodzinę, o jej dobro i szczęście, o poczucie bezpieczeństwa dla dzieci.

Wielodzietna rodzina:
Nagrodę otrzymali: Ewa i Marek Urban,
Wyróżnienie otrzymali: Barbara i Mariusz Komoszyńscy.

Matka samotnie wychowująca dzieci:
Nagrodzona: Anna Kapela oraz Małgorzata Jankowska.

Ojciec samotnie wychowujący dzieci:  Krzysztof Damian.

Kolejna kategoria to Fundacja/ Stowarzyszenie wspierające rodzinę:
Nagrodę otrzymało: Stowarzyszenie „Daj Szansę” oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „KRON”.

Mówić o ludzkich problemach czasem bywa trudne, trudniejszym jest gdy nie można pozostać tylko na słowach. Dużym wsparciem dla rodzin doświadczających wielu przeciwności losu są media. To one stają się głosem wołającym w imieniu tych, którzy często już nie mają sił wołać.
W kategorii Przekaz medialny wyróżnienie otrzymała: Telewizja Superstacja.
Nagroda główna powędrowała do programu emitowanego w TVP1 – „Świat się kręci”.

Miarą wielkości człowieka jest to, na ile potrafi dzielić się z innymi. Słowa te skierować można do ludzi, którzy nominowali zostali w kategorii Sponsor/ Ofiarodawca.
Wyróżnienie przyznane zostało: 4 Business & People,
Nagrodzony : Kamil Nowakowski.

Zauważyć człowieka wśród codziennych swoich spraw. Podać pomocną dłoń, tak zwyczajnie w geście troski i wsparcia. Ostatnia kategoria to Osoba publiczna, a nagrodzona została Aneta Gracjana Mierzwa.

Nagrodzonym i wyróżnionym medale wręczali:  Robert Damski, Krzysztof Cezary Buszman, Marek Szambelan, Agnieszka Nowakowska, Anna Stolarczuk, Adam Nowakowski oraz Alicja Węgorzewska.

Jak każdego roku galę Fundacji „Razem Lepiej” uświetnili znani i lubiani wykonawcy. Zabrzmiało wiele pięknych utworów muzycznych, zasłuchać można było się w głębię poezji.

Zaszczytem i radością było goszczenie artystów znanych na scenach naszego kraju.  Siłą i pięknem głosu zachwyciły Panie Alicja Węgorzewska i Anna Maria Adamiak, na chwilę przeniosły gości na operowe sceny. Utwór solowy na skrzypce wykonał Bogdan Kierejsza. Michał Ostrowski, Marian Lichtman oraz Jarosław „Jar” Chojnacki podbili serca wokalem. Nie mogło także zabraknąć hymnu fundacji, który wykonał zespół G.A.T.E.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyli ludzie, którzy nigdy nie odmawiają pomocy, zawsze ofiarują swój czas i umiejętności. Zawsze wspierają i nigdy nie oczekują nic w zamian.

Złotym medalem za zasługi dla Fundacji „Razem Lepiej” uhonorowani zostali:  Marek Szambelan i Krzysztof Cezary Buszman.

Srebrny medal otrzymali: Alicja Wegorzewska, Katarzyna Maciejewska, Agnieszka Wiechnik i Bogdan Kierejsza.

Fundacja działa na terenie całej Polski. W wielu miejscach ma swoich dyrektorów. Fundator podziękował tym, którzy w ostatnim czasie najbardziej zaangażowali się w pracę na rzecz innych. Podziękowania otrzymali:

Krzysztof Sadecki, Leszek Szambelan, Beata Mirska-Piwowarczyk, Anna Maria Adamiak, Anna Stolarczuk, Jarosław Jar Chojnacki, Marian Lichtman i Anna Kiljańska.

Na zakończenie Fundator Fundacji „Razem Lepiej” Marek Szambelan raz jeszcze pogratulował wszystkim zwycięzcom oraz podziękował wszystkim, którzy znaleźli czas i zaszczycili fundację swoim przybyciem na galę.

© Fundacja Razem Lepiej
Obserwuj nas: