Fundacja „RAZEM LEPIEJ”, organizuje ogólnopolską akcję „Dzieciństwo bez dymu”.

Gdy cała Polska dyskutuje o szkodliwości klapsów w życiu dzieci, gdy wspólnie walczymy o zmianę naszego prawa aby chronić ofiary przemocy domowej w tym, tych najbardziej bezbronnych, czyli maluchów nasza fundacja chce zwrócić uwagę na rodzaj przemocy, który wciąż jest prawnie usankcjonowany.

Palenie przez rodziców w obecności dzieci, palenie przez kobiety w ciąży lub ich partnerów to niestety świadome narażanie zdrowia i życia naszych pociech, które nie mają wyboru ani nic do powiedzenia w tej kwestii.

Powiedzmy to sobie otwarcie i bez ogródek!

Dorosła osoba sięgając po paczkę papierosów świadomie wydaje na siebie wyrok, ale jest to jej własna, niczym nie przymuszona (poza głodem nikotynowym) decyzja.
Jaki opór może stawić temu dziecko w łonie matki czy leżące w łóżeczku albo bawiące się w tym samym pokoju, gdzie rodzice palą dzień w dzień, papierosa po papierosie?

Zdajemy sobie sprawę, że żadne sankcje prawne nie zmienią tej sytuacji, dlatego zdecydowaliśmy się na zorganizowanie kampanii społecznej, namawiającej rodziców do odpowiedzialności wobec własnych dzieci, do odpowiedzialnego palenia.

Pozwólmy naszym dzieciom na „Dzieciństwo bez dymu”!!!

Skutki palenia są jednym ze szkodliwych czynników, na które człowiek naraża się dobrowolnie. Jednakże w przypadku kobiet w ciąży, narażona jest nie tylko kobieta, ale – jak wskazują wyniki badań – również jej dzieci, a nawet wnuki. U dzieci palących matek, po porodzie mogą wystąpić objawy głodu nikotynowego i objawy zespołu odstawienia nikotyny: większa płaczliwość, niepokój, problemy ze snem, zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego. Dodatkowo przez całe życie dzieci te mają zwiększoną tolerancję nikotyny, przez co łatwiej uzależniają się od palenia papierosów i częściej niż dzieci matek niepalących,
stają się palaczami. Co więcej, córki kobiet palących w trakcie ciąży podlegają kilkukrotnie większemu zagrożeniu zachorowania na raka piersi, niż córki matek niepalących.

Dym papierosowy zawiera m.in. tlenek węgla, czyli czad, nikotynę oraz kadm, a narażenie dziecka na kontakt z tymi substancjami może skutkować dodatkowo:

  • o czterokrotnie większym ryzykiem zachorowania dziecka na zapalenie oskrzeli, astmę i zapalenie płuc w pierwszych latach życia
  • o czterokrotnie większym ryzykiem nagłej śmierci łóżeczkowej niemowlęcia
  • o ryzykiem urodzenia dziecka słabszego i o niższej masie urodzeniowej, z gorzej rozwiniętymi narządami np. układu oddechowego
  • o mniejszymi szansami na karmienie piersią i krótszym okresem karmienia ze względu na obniżenie jakości i ilości pokarmu
  • o słabszą odpornością dziecka i większą zapadalnością na różne choroby, np. układu oddechowego, czy zapalenie ucha środkowego

Palenie papierosów przez rodziców ma również ogromny wpływ na dzieci w pierwszych latach życia. Raport pt. „Zdrowie Kobiet w Wieku Prokreacyjnym 15-49 Lat. Polska 2006” przygotowany przez Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Instytut Matki i Dziecka oraz Ministerstwo Zdrowia nie pozostawia złudzeń: w Polsce każdego roku rodzi się 70-100 tysięcy dzieci, które podczas pierwszych 9 miesięcy istnienia są narażone na działanie setek niszczących zdrowie związków chemicznych zawartych w dymie tytoniowym.

Wszystkie te dzieci rosną wolniej (przeciętna masa urodzeniowa niższa o 200-400g), rodzą się z cechami niedorozwoju, są znacznie gorzej przygotowane do samodzielnego istnienia, mają mniejszą szansę na normalne, zdrowe życie. Dodatkowo 60% małych dzieci w Polsce jest zmuszonych przez obu lub jednego z rodziców do biernego palenia. Małe dzieci, które wdychają dym palących rodziców, są narażone na komplikacje takie jak nerwowość, bezsenność, częste bóle głowy z niedotlenienia organizmu oraz podrażnione, czerwone od dymu oczy. Ponadto, wśród dzieci palących rodziców w bardzo szybkim tempie wzrasta liczba zachorowań na astmę.

Tylko w jeden sposób możemy rozwiązać ten istotny społecznie problem i pomóc dzieciom. Musimy zacząć edukować społeczeństwo w tym kierunku. Celem Fundacji „Razem Lepiej” jest przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji informującej społeczeństwo o skutkach, jakie palenie papierosów wywiera na dzieci oraz uświadomienie palącym rodzicom i opiekunom faktu, że stanowią zagrożenie dla swoich dzieci.
Akcję zdecydowało się wesprzeć swoim wizerunkiem wielu znanych artystów, a jej pierwszą odsłonę mamy nadzieję zaprezentować późną wiosną bieżącego roku. Równocześnie informujemy, że projekt „Dzieciństwo bez dymu” został objęty patronatem Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka, a opiekę merytoryczną nad nią przyjęło Polskie Towarzystwo Pediatryczne ze szczególnym wsparciem Pani Prof. Alicji Chybickiej.

Apelujemy do wszystkich organizacji, firm, instytucji oraz osób fizycznych o włączenie się do naszej akcji.

Pismo od Rzecznika Praw Dziecka

© Fundacja Razem Lepiej
Obserwuj nas: